Predajňa je otvorená

10:00 - 18:00

X

Deň Otvorené
Pondelok 10:00 - 18:00
Utorok 10:00 - 18:00
Streda 10:00 - 18:00
Štvrtok 10:00 - 18:00
Piatok 10:00 - 18:00
Sobota -
Nedeľa -
SlovenskýAnglický

0 ks 0.00 €

VŠETKO MÁME NA SKLADE = RÝCHLE DORUČENIE.

SlovenskýAnglický

14.00 € s DPH

Veľkosť
1KS

Tento tovar máme skladom

Predajňa: BAREFOOT BRATISLAVA, Záhradnícka 43, 821 08 Bratislava

VHODNÉ PRE KLIMATICKÉ MEMBRÁNY

 
protectorstitek 833 waterproofer

Impregnácia v spreji Protector XXL 400 ml

S všestrannou impregnáciou Protector nemá voda ani znečistenie žiadnu šancu. Mnohostranné využitie: na kožu, syntetické materiály a textílie.

  • impregnačný sprej pre všetky materiály
  • účinne chráni pred vodou, nečistotami a vznikom škvŕn
  • mnohostranne využiteľná
  • bez obsahu PFOS/PFOA
  • bez silikónov

Protector XXL

Mimoriadne odolná univerzálna impregnácia s obsahom vyživujúcej zložky zaisťuje nielen vysoko účinnú ochranu proti vode, ale má aj silný odpudzujúci efekt proti všetkým nečistotám alebo prípadným škvrnám. Vďaka ošetrujúcej zložke zanecháva materiál jemný a pružný.

Impregnácia Protector je skvelá nielen na ošetrenie obuvi, ale aj na odevy, batohy, autosedačky a ďalšie doplnky z citlivých materiálov. Aplikácia je vďaka spreji jednoduchá aj rýchla, a tak je vhodná aj pre väčšie plochy.

  • hladká koža
  • brúsená koža
  • textil
  • syntetika
  • TEX-membrány


Nebezpečenstvo: Extrémne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. Nevdychujte aerosóly. PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C. Odstráňte obsah/obal odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov. Obsahuje: Uhľovodíky, C7, n-alkány, izoalkány, cykloalkány.Nebezpečné látky: Uhľovodíky, C7, n-alkány, izoalkány, cykloalkány

Štandardné vety o nebezpečnosti:

H222 Extrémne horľavý aerosól.

H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.

H315 Dráždi kožu.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.

P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.

P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.

P260 Nevdychujte aerosóly.

P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C.

P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov.

 

Produktová rada 88300


Pedag
Pedag

Otázka na predajcu

 

Loading

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK

ZÍSKATE MOŽNOSŤ VYHRAŤ 100 € POUKAZ